Du er her: AU » Om AU » Institut for Æstetik og Kommunikation » Om instituttet » Institutprofil

Institutprofil

Velkommen til Institut for Æstetik og Kommunikation.

Instituttet hører under hovedområdet Arts. På denne hjemmeside kan du finde relevante informationer om instituttet og dets mange aktiviteter.

Institut for Æstetik og Kommunikation danner ramme om international forskning og uddannelser fra BA- til ph.d.-niveau inden for en bred kulturfaglig vifte: Litteraturstudier, informations- og medievidenskab, lingvistik, nordisk, vesteuropæiske sprog- og kulturfag samt æstetikfagene er alle fagområder, der hører under vores institut. Du kan læs mere om de faglige profiler her.

Vores målsætning

Vi vil:

  • yde forskning af høj international kvalitet
  • sikre og forbedre den forskningsbaserede undervisning
  • give vores studerende solide faglige forudsætninger og skabe rammerne for fleksible muligheder for at sammensætte uddannelsesforløb
  • værne om et godt studiemiljø
  • skabe viden på tværs ved at udvikle tværgående samarbejdsrelationer
  • formidle viden til en bred kontaktflade 
  • indgå strategisk samarbejde med de samfundsvidenskabelige sprog- og kommunikationsfag på ISEK, Business and Social Sciences samt med aftagerinstitutioner

Niels Lehmann

Institutleder

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 17.06.2014

Her finder du Institut for Æstetik og Kommunikation

Vis detaljeret kort

Kontaktoplysninger

Institut for Æstetik og Kommunikation
Aarhus Universitet
Langelandsgade 139 (Kasernen), bygning 1580
8000 Aarhus C

E-mail: dac@au.dk
Tlf.: 87 16 12 00

Institut for Æstetik og Kommunikation
Aarhus Universitet
Jens Chr. Skous Vej 2 (Nobelparken), bygn. 1485
8000 Aarhus C

Institut for Æstetik og Kommunikation
Aarhus Universitet
Jens Chr. Skous Vej 4 (Nobelparken), bygn. 1481
8000 Aarhus C

Institut for Æstetik og Kommunikation
Aarhus Universitet
Helsingforsgade 14 (Katrinebjerg), bygn. 5347
8200 Aarhus N

CVR-nr: 31119103
P-nr: 1013139411

EAN-nummer: 5798000418363
Stedkode: 1411

Er du studerende?

Er du medarbejder?

Aarhus Universitet
Nordre Ringgade 1
8000 Aarhus C

E-mail: au@au.dk
Tlf: 8715 0000
Fax: 8715 0201

CVR-nr: 31119103
EAN-numre: www.au.dk/eannumre

AU på sociale medier:

© — Henvendelser til webredaktør

Cookies på au.dk