20 stærke faglige miljøer

Institut for Æstetik og Kommunikation rummer over 20 stærke faglige miljøer. I de faglige miljøer fastholdes og udvikles fagenes genstande, metoder og traditioner. Den dybe faglighed er samtidig en forudsætning for, at forskerne kan indgå meningsfuldt i tværfaglige projekter på instituttet, men også på tværs af andre institutter og hovedområder på Aarhus Universitet. At forskerne indgår i forskellige tværfaglige og interdisciplinære projekter danner både grundlag for forskningsgennembrud og giver et tilbageløb af viden til faget. De tværfaglige projekter supplerer således kernefagligheden og skal bidrage produktivt med ny viden til samfundet.

Nedenfor kan du læse om de enkelte fags faglige aktiviteter, særlige satsningsområder samt de uddannelser, der er knyttet til faget. Her beskrives også den praksisorientering, faget har, og det samspil fagene har med omverdenen. 

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 05.05.2015

Her finder du Institut for Æstetik og Kommunikation

Vis detaljeret kort

Kontaktoplysninger

Institut for Æstetik og Kommunikation
Aarhus Universitet
Langelandsgade 139 (Kasernen), bygning 1580
8000 Aarhus C

E-mail: dac@au.dk
Tlf.: 87 16 12 00

Institut for Æstetik og Kommunikation
Aarhus Universitet
Jens Chr. Skous Vej 2 (Nobelparken), bygn. 1485
8000 Aarhus C

Institut for Æstetik og Kommunikation
Aarhus Universitet
Jens Chr. Skous Vej 4 (Nobelparken), bygn. 1481
8000 Aarhus C

Institut for Æstetik og Kommunikation
Aarhus Universitet
Helsingforsgade 14 (Katrinebjerg), bygn. 5347
8200 Aarhus N

CVR-nr: 31119103
P-nr: 1013139411

EAN-nummer: 5798000418363
Stedkode: 1411

Er du studerende?

Er du medarbejder?

Aarhus Universitet
Nordre Ringgade 1
8000 Aarhus C

E-mail: au@au.dk
Tlf: 8715 0000
Fax: 8715 0201

CVR-nr: 31119103
EAN-numre: www.au.dk/eannumre

AU på sociale medier:

© — Henvendelser til webredaktør

Cookies på au.dk